Previous page  Święty na ustach, Święty w sercach... At last page

 

24
25
26
27
28
29
30

Każda z plansz ma wymiar 50x70 cm.